A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å


A

ASCII - ASCII - Standard for elektronisk tekst, nærmere bestemt tegnsett. Dersom du leser en ASCII-fil på et system som ikke bruker ASCII vil noen (eller alle) tegnene bli vist feil. ÆØÅ er spesielt utsatt.

ADSL
"Asymmetric Digital Subscriber Line". Ny modem-teknologi som lover superhurtig Internett-tilkobling over eksisterende
telefonlinjer. Anses å være en meget potent konkurrent til kabel-baserte modemer.

Applet
Små programmer som kan lastes ned fra en webside og kjøres inne i vevleseren, uavhengig av hva slags system denne kjører på. Skrives oftest i Java, men man kan også bruke f.eks. Python.


B

Bit - Den minste enheten i en digital informasjonsmengde. En bit har enten verdien 1 eller 0 ("på" eller "av").

BPS - Bit Pr. Sekund: Måleenhet for datatrafikk, f.eks. i telekabler. Angir hvor mange bit som kan transporteres gjennom et tverrsnitt av en kabel pr. sekund. KBPS er 1000 bit i sekundet og MBPS er millioner bit i sekundet.

Byte - En gruppe bits satt sammen til en datagruppe som kan utgjøre informasjon. En gruppe på 8 bit utgjør en bokstav i ASCII-systemet. En kilobyte (KB) er 1000 byte, en megabyte (MB) er en million og en gigabyte (GB) er en milliard byte.

Brannvegg - Kanskje bedre kjent som Firewall? En sikkerhetsforanstaltning for å beskytte private nettverk mot crackers og hackers. Det er en
datamaskin med to nettverks-grensesnitt som er konfigurert for å begrense tilgang over maskinen; både utenfra og inn, men like
ofte innenfra og ut.

Brownout - Økende problem på nettet, hvor routere på flere steder blir overbelastet mens de prøver å opprettholde trafikken etter at en
annen router har kræsjet. Altså; et kapasitetsproblem.

Båndbredde - Forskjellen i Hertz mellom den laveste og den høyeste frekvens som kan overføres over et nettverk. Vanligvis brukes ordet for å
betegne den mengde trafikk som kan gå over nettet.

Browser - Program som viser deg ønskede hjemmesider når du har koblet deg opp på Nettet. (norsk. Leser)

BOT - Et program som gjør at en IRC-linje alltid er tilgjengelig. Brukes også som slang for script eller program.


C

CGI - Common Gateway Interface. Den vanligste måten å få websider til å kjøre programmer fra websider. Brukes som regel til søkefunksjoner eller å behandle skjemaer i websider. Skrives oftest i programmeringsspråket Perl o.l.

Cracker - En som skaffer seg ulovlig innsyn i datasystemer med vitende og vilje. Bruker ofte hackerens metoder, og forveksles da også med
denne.

Cyberspace - Uttrykk funnet opp av forfatteren William Gibson. et bra forsøk på å beskrive "rommet" der alle som er ute på Internett (eller andre datanettverk) møtes. Helt konkret er dette ikke noe rom, bare massevis av datamaskiner som er koblet sammen, men man får allikevel følelsen av at man på et eller annen måte befinner seg på samme sted som alle personene som betjener disse maskinene.


D

Data - Informasjon, opplysning. På en datamaskin mener man lagret informasjon som kan være tekst og tall, bilder, lyd eller video.

Domene - Navneorganisering på datamaskiner på Internett. Hver maskin på nettet har et unikt navn. Domenenavnet til RingeriksNett er "ringeriksnett". Over dette ligger et toppdomene som angir at vi befinner oss i Norge "no". E-post adresser blir da altså seende slik ut: "brukernavn@domene.toppdomene". I Norge er det Uninett som har domeneautoritet, og deler ut og administrerer navnene.

DNS - Domain Name SYSTEM. System som brukes for oversette navnene på maskiner (f.eks. www.ifi.uio.no) til IP-adressene som brukes av maskinene i Internett (f.eks. 129.240.64.29)


E

E-post - Elektronisk post. Fungerer prinsippet på samme måte som vanlig post med adresser, postbokser og "postkontor" som sørger for å kanalisere posten dit den skal. Når du får tildelt en e-post adresse, får du en postboks hos maskinen du kobler deg til. Denne postboksen har en unik adresse (dittbrukernavn@maskin.no), og hvem som helst kan sende post dit, men kun du kan lese den.


F

FTP - File Transfer Protocol. Standard for filoverføring. Du kan bruke FTP i de fleste web-lesere, men du kan også bruke egne programmer for å laste filer både opp og ned.

Fast linje - En permanent tilknytning mellom to nettverk (Intranett og Internett f.eks.). Gjør at man er online hele tiden. P.t. en meget god,
men altfor dyrt priset tilknytningsform. Forvent store prisfall det nærmeste året...

FAQ - Frequently Asked Questions. Dokument med svar på de vanligst spurte spørsmål innen et gitt emne. Newsgrupper har ofte en egen FAQ for å slippe at de samme spørsmålene blir gjentatt hele tiden. Det er god takt og tone å lese gjennom en FAQ før man begynner å spørre og grave på en newsgruppe. Glemmer man det, blir man ofte utsatt for flaming.

Flame - Et grovt og personlig angrep på forfatteren av en melding. Kommer som regel av at han har forbrutt seg mot gjeldende nettikette.

Freeware - Programmer du kan laste ned gratis på Nettet.


G

GIF - Graphic Interchange Format. Det mest populære grafikkfilformatet for tegninger og symboler på WWW. Kan inneholde animasjoner, og har evnen til å komme gradvis frem under nedlastning, slik at man ikke er nødt til å vente på hele bildet før man ser om det er interresant.

Gateway - Datasystem som overfører data mellom to nettverk som kjører på forskjellige protokoller. Se router.

Gruppevare - En programvare-suite som er sydd sammen over felles lest og med felles mål: Å gjøre informasjon tilgjengelig innenfor en
organisasjon på enkleste (og beste?) vis. Støtter (i likhet med Internett-programvare) de fleste plattformer. Støtter også (til
forskjell fra Internett- programvare) de fleste nettverkspsotokoller.

Gates, Bill - Grunnlegger av Microsoft, USA's rikeste mann.


H

HTML - HyperText Markup Language. Språket web-sider skrives i. En web-side består av en ren tekstfil (ASCII) med formateringskoder for tekst og plassering av ulike elementer som bilder, filmer og java-programmer.

HTTP - HyperText Transfer Protocol. Dette er filoverføringsprotokollen for web. Det vil si at når en adresse starter med http://, vet web-leseren din at denne filen overføres med HTTP-protokollen, og vet hvordan å tolke/ta imot filen. I nyere versjoner at Netscape/MS Internet Explorer trenger men dog ikke å skrive inn http:// foran en web-adresse, da dette er den vanligste protokollen, og programmet vil tolke www.ringeriksnett.no som http://www.ringeriksnett.no.

Hacker - En som liker å utforske datasystem, ofte gjennom å skrive små programer; såkalte hacks. Ofte brukt på personer som skaffer seg
adgang til datasystemer med "ondt i sinne". Se cracker.

Hjemmeside - Oppslagsside på en persons, firmas eller organisasjons web-server.

Hypertext - Sammenbinding av dokumenter på en slik måte at navigeringen skjer ved at man klikker på aktiv tekst (og bilder) i dokumentene. Innbyr til ikke-lineær lesing. Oppfunnet på midten av 60-tallet, men ble først virkelig kjent i 90-årene som fundamentet World Wide Web bygger på.


I

Internett - Et verdensomspennende nettverk av datanettverk som kommuniserer via IP. Det finnes ingen sentral, og brukerne på en server blir koblet til en annen server via de linjene det finnes ledig plass på. (Gå til Internetts historie for lære mer)

IP-adresse - Internet Protocol-adresse. Hver enkelt datamaskin koblet til Internett har et eget unikt IP-nummer. RingeriksNetts nummer er 194.198.33.130. Dette systemet med navn og nummer, gjør at det er mulig for datafilene og finne veien mellom de mange millioner av datamaskiner som utgjør nettet.

IRC - Internet Relay Chat. Snakkesystem på Internett. Ved hjelp av et IRC program (f.eks. mIRC), kan man koble seg opp til en IRC-server (f.eks. irc.homelien.no), og prate med folk fra hele verden. Systemet er inndelt i utallige "kanaler", som er sortert etter emne/tema. Man kan også velge hvor mange/hvem man vil prate med inne i de ulike kanalene.

Intranett - Organisasjons-internt nettverk som bruker Internett-teknologi og programvare. Brukes og om felles nettverk mellom virtuelle --
eller samarbeidende -- organisasjoner.


ISDN - Integrated Services Digital Network. Standard for å sende digitale signaler over tradisjonelle tele-linjer. Hver linje har en teoretisk
øvre overføringshastighet på 64 kb pr. sekund.

IRL - In real life, altså i virkeligheten og ikke på Nettet.


J

Java - Et programmeringspråk som kan brukes til å skrive programmer som kjører på en hvilken som helst maskin som har en Java-tolker. Mest kjent for at man kan skrive applets i det.

JPG, JPEG - Det grafikkfilformatet som for tiden passer best for publisering av fotografier på Internett. God fargeoppløsning og lav nedlastningstid.

JAU! - Frase som er forbeholdt opratørne på IRC. JAU!


K

Kanal - På IRC (se irc)skrives kanal som # etterfulgt av navnet. En kanal er en geng "linje" eller et eget "prate-rom" og kan ta opp bestemte temaer eller bare være rene møteplasser.

Kicke - Å fjerne plagsomme brukere fra enIRC-kanal. (se OP)

Koble til/ned - Avslutte eller koble seg til Internett. (Legge på røret)


L

Lenker - Tekst eller grafikk man kan kan klikke på i en web-side for å komme til andre sider, eller til andre steder på den samme siden. Tekst som er lenket opp til en annen web-side, er som oftest farget og understreket og musmarkøren forandrer seg fra en pil til en pekende hånd, når man beveger den over en lenke. Kalles også linker og hyperlinker.

Log - Rapport over forløp. På IRC er en log en full utskrift av samtalene som har fortegått på den kanalen du har vært inne på. På en server kan det være rapporter om hvem som har logget seg ut og inn.


M

MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions. En metode for å kode data som overføres mellom forskjellige systemer, slik at man kan overføre binære data (bilder, programmer etc) og nasjonale tegn som æøå. Brukes mye i mail, men vil nok bli vanlig i news også. HTTP bygger også på MIME.

Modem - MOdulator/DEModulator. En liten sak som konverterer binær informasjon til analoge signaler (og tilbake igjen), slik at
informasjonen kan sendes over normale telefonlinjer.

 


N

Nyhetsgrupper - Diskusjonsgrupper for alle. Det finnes mange tusen temaer å velge blant: Politikk, musikk, religion, data, matlaging; kort sagt alt mellom himmel og jord. For å delta i nyhetsgrupper, må man først ha programvare, og så trenger man å koble seg opp til en nyhetsgruppe-server. Her velger man de gruppene man vil "abonnere" på, og så kan man bare starte diskusjonene. RingeriksNetts abonnenter kan bruke serveren news.riksnett.no når de vil lese nyhetsgrupper.

Nettet - Dagligdags betegnelse på Internett.

Nettikette - Nettets etikette. God takt og tone på nettet. Koker som regel ned til en ting: Vær mer opptatt av hva du selv gjør, og mindre av
hva andre holder på med.

Netscape Communications - Firmaet som i løpet av tre år har gått fra å være et student-foretakt til å bli den store trusselen mot Microsofts dominans på
applikasjonsmarkedet. Netscape lager web-servere (som de tar seg betalt for) og web-klienter (som de ofte gir ut gratis).

Newbie - Nykommer på Nettet.

Newsgroup/Nyhetsgruppe - Diskusjonsgruppe ville egentlig vøre et mer passende navn. Gruppene er organisert etter tema og fungerer som en slags oppslagstavle.


O

OP - Operator. Ansvalig for en IRC-kanal. Skal følge med på hva som skjer og evt. kaste ut (kicke) plageånder.


P

PPP - Point to Point Protocol. Den vanligste oppkoblingsprotokollen for å koble seg til Internett via modem.

Plug-in - Tilleggsprogram til andre programmer som f.eks. Netscape Navigator som gjør det mulig å tilføre programmet nye funksjoner, så som å vise video-klipp, 3D animasjon eller å kjøre multimedia-presentasjoner.

POP - Post Office Protocol. Protokoll som styrer utveksling av e-post. Muliggjør lagring av e-post på en server fram til brukeren logger
seg på, hvorpå e-posten overføres til brukerens maskin.

Protokoll - Nettverks-språk som to maskiner snakker når de utveksler informasjon. HTTP som brukes på web er en av de mest kjente. SMTP brukes til å sende mail, mens POP brukes til å hente mail. Alle Internett-protokollene er beskrevet i RFC-ene.


Q


R

RFC - Request For Comments. En serie med dokumenter som angår Internett. Opprinnelig forslag til diskusjon rundt tekniske standarder, men har siden blitt brukt til å offentliggjøre ferdige standarder. Ingen "styrer" Internett, så alle nye tillegg til standarder går fortsatt gjennom en konsensus-runde organisert av IETF blandt brukerne av nettet, men denne skjer nå før resultatet legges ut som en RFC. Det finnes i dag over 2100 RFC-er, men ikke alle handler om standarder. Noen er f.eks. rent humoristiske, som RFC 1149 som beskriver hvordan man kan sende Internett-data med brevduer.


Router - System som overføre data mellom to nettverk som bruker samme protokoll. Se gateway.


S

Shockwave - En plug-in fra Macromedia som muliggjør avspilling av multimedia-presentasjoner over Internett.

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol. Protokoll som styrer overførsel av e-post mellom datamaskiner som bruker TCP/IP.

Snail Mail - Internettbrukernes navn på tradisjonell postgang...

Spamming - Masseutsendelse av beskjeder til nyhetsgrupper, e-postbokser og andre online fora, hvor informasjonen er enten uønsket,
ubrukelig eller på andre måter utålelig. Dreier seg gjerne om "DM-lignende" meldinger. Fører umiddelbart til flaming og det som
verre er.

Søkemekanismer - Web-sider som hjelper deg å finne det du er ute etter på det ellers uoversiktelige Internett. Prøv Yahoo, Altavista , eller den
norske Origo Index.

Server - Datamaskin med konstant oppkobling på Nettet, og dermed en del av Nettet. En server kan også styre et lokalt nettverk, fks. innenfor en bedrift.

Smiley - Ansikter laget med tegn fra tastaturet: :o) og :o( (er de to grunnlegende smileyes, med det finnes etter hvert veldig mange varianter.)


T

TCP - Transmission Control Protocol. Ett av "språkene" som Internett baserer seg på. Står ofte sammen med IP (TCP/IP).

Telnet - Internett protokoll som lar deg logge deg på andre datamaskiner på nettverket. Dersom du har tilgang da...


U

URL - Uniform Resource Locator. Adressen til en web-side (http://www.merete.com/). Pass på å skrive inn adressen nøyaktig (med store/små bokstaver), men i de aller fleste web-lesere er det unødvendig å skrive inn "http://".

Usenet - En gruppe av systemer som utveksler meldinger i form av nyhetsgrupper. Et sted hvor du kan finne svar på det meste dersom du orker å spa deg gjennom alt det du ikke interesserer deg for...

UNIX - Operativsystem, gjerne for større brukergrupper. Legendarisk, genialt og fantastisk lite brukervennlig :o)


V

Virus - Et program laget for å infisere, og av og til ødelegge, andre programmer og datamaskiner.

VRML - Virtual Reality Markup Language. Plattform-uavhengig fil format for 3D grafikk på Internett. Muliggjør hypertekst-linkede
3D-verdener som du kan "bevege deg i".


W

W3C - World Wide Web Consortium. Standardiseringsorganet som har ansvaret for å lage nye standarder for World Wide Web i samarbeid med sine medlemsorganisasjoner (som f.eks. Microsoft og Netscape). Lager bl.a. nye versjoner av HTML, XML og HTTP.

WWW - Forkortelse for World Wide Web. Også kalt W3 eller simpelt hen web. Et system for grafisk grensesnitt på nettet. Man navigerer mellom ulike sider ved å klikke på tekst eller bilder. Den mest populære tjenesten på nettet; du bruker den nå!

Web-side - En side laget for WWW. En web-side er skrevet i programmeringsspråket HTML.

Web-klient - Program som brukes for å utforske den del av Internett som er kjent som World Wide Web. De største klientene er p.t.
Netscape Navigator, Microsoft Explorer, Mosaic og Lynx. I den siste tiden er dette uttrykket ofte byttet ut med "nettleser".


X

XML - eXtensible Markup Language. Etterfølgeren til HTML. Er fortsatt
under utvikling og skiller seg fra HTML ved at du kan utvide
HTML slik du selv ønsker.


Y


Z


Æ

Ærlig talt...finnes det noe ord på Æ som har med nettet å gjøre? = )=)


Ø

Øhhhh! - Det er det man sier når man får sitt hundrende kjedepostbrev


Å

ÅHH! - Det er det man sier når man oppdager at nettkjæresten er av samme kjønn som en selv.

tilbake til startsiden


[INTERNETTS HISTORIE] - [INTERNETT I DAG] - [UT PÅ NETTET] - [INTERNETT SOM INFORMASJONSKILDE] - [INTERNETT SOM SOSIALT NETTVERK] - [INTERNETT SOM UNDERHOLDNING] - [ANARKI ELLER REGULERT AV LOVER?] - [ORDFORKLARINGER] - [KONKLUSJON] - [STARTSIDEN] - [MAIL MEG]